Centrum Psychologické Podpory, z.s.

cpp@poradna-vrchlabi.cz

Centrum psychologické podpory, z.s.
Vrchlabí, ul. Komenského 1248

Tel.: 603 283 743

Číslo účtu: 3782861369/0800

Provozní doba
Pondělí 12:00-19:30
Úterý 09:00-15:00
Středa 14:30-18:00
Čtvrtek 08:30-18:00
Pátek 12:00-16:00

Centrum psychologické podpory, z.s. poskytuje odborné sociální poradenství, které je určeno lidem v tíživé životní situaci nebo krizi. Jedná se zejména o problémy spojené s rozvodem manželů, výchovou dětí, osobní krizí apod.

Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma. Cílovou skupinou jsou lidé od 3 let věku, kteří nemohou kvůli své sociální situaci využít jiných zpoplatněných služeb.

Služby jsou určeny jednotlivcům, dětem i dospělým, párům i celým rodinám.

Objednání konzultací je možné:

 • osobně v úterý 9:00-15:00 nebo v čtvrtek 9:00-12:00
 • telefonicky v úterý 8:30-15:30, ve středu 8:30-15:30 nebo ve čtvrtek 8:30-12:30 na čísle 603 283 743
 • emailem: cpp@poradna-vrchlabi.cz
team - centrum psychologické podpory

PhDr. Miroslav Novotný - statutární zástupce

Rodinný poradce, terapeut, zvládání krizových situací a traumat, vztahové problémy.
Kontakt:
tel.: 603 745 282, email: novotny.terapie@centrum.cz

Mgr. Miroslav Novotný

web: www.terapie-rozvojosobnosti.cz
IČ: 63182581, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

PORADENSTVÍ v oblasti osobnostního rozvoje, coaching, mediace

 • Osobnostní rozvoj: sebepoznání, psychohygiena, řešení problémů a konfliktů, zvládání krizových situací a traumat, pomoc v zátěžových situacích, rozvoj vlastního potencionálu, asertivita, komunikace, práce se sny, atd.
 • Řešení problémů mediací. Mediace je způsob, jak řešit konflikt mezi dvěma stranami s využitím třetí osoby, mediátora. Mediátor neposuzuje, kdo má pravdu, nemanipuluje ani s jednou stranou, nepomáhá v boji jednoho proti druhému, ale pomáhá zúčastněným osobám dojít ke společnému cíli, kterým je oboustranná dohoda. Taková dohoda, se kterou budou spokojeny obě dvě strany, kde není ani poraženého ani vítěze, ale dvou respektovaných stran.
 • Možnost vytváření kurzů pro školská zařízení a firmy.

Forma práce: individuální, párová a skupinová.
Ve své činnosti užívám zkušenosti a znalosti především z integrativní psychoterapie.

Vzdělání:

 • FFUK Praha, obor pedagogika, specializace: osobnostní a sociální výchova, diagnostika a poradenství, školská pedagogika, sociální pedagogika,
 • učitelství pedagogiky a psychologie
 • frekventant pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii, MUDr. Jan Kubánek
 • sociálně psychologický výcvik (IPIPAP Olomouc)
 • kurz existencionální analýzy a logoterapie
 • kurzy zaměřené na teambuilding, outdoor a další volnočasové aktivity
 • kurzy zaměřené na relaxační, meditační techniky a jógu, focusing, autogenní trénink

Konzultace: pondělí 13:00 – 17:00, čtvrtek 8:30 – 12:30

Cena:
600 Kč za hodinu poradenské činnosti

PhDr. Eva Březinová - psycholog, terapeut

Psycholog, rodinný poradce, terapeut, individuální psychologické konzultace s dětmi, dospívajícími či rodiči.
Kontakt:
tel.: 731 472 890, email: ebrezinova1@seznam.cz

PhDr. Eva Březinová

Oblast: práce s dětmi, dospívajícími a rodiči

Zaměření:

 • Individuální psychologické konzultace s dětmi - nedirektivní terapie hrou, rozhovor
 • Individuální konzultace pro dospívající a dospělé včetně konzultací k výchovným obtížím pro rodiče

Vzdělání:

 • College of Charleston, Jižní Karolína, USA – obor psychologie (Bc.), Univerzita Palackého, Olomouc - jednooborová psychologie
 • absolventka pětiletého výcvikového programu v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka dle C. Rogerse (PCA institut, Praha)
 • kurz telefonické krizové intervence (211 Counseling Hotline)
 • kurz telefonické krizové intervence (Linka bezpečí)
 • kurz Systemická práce s dětmi a s dospívajícími (Institut Hermés, Praha)
 • kurz Systemická práce s rodinou (Institut Hermés, Praha)

Pracovní zkušenosti:

 • 2005: Linka bezpečí
 • 08/2009-08/2010: Centrum J.J.Pestalozziho - Krizové centrum
 • 09/2010 - nyní: Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov
 • 10/2013 – nyní: Centrum psychologické podpory

Konzultace: středa 14:00 – 18:00

Mgr. Martin Kracík

Psychoterapeut, rodinný terapeut a poradce, mediátor, lektor
Kontakt:
tel.: 774 317 309, e-mail: martin.kp@seznam.cz

Mgr. Martin Kracík

Oblast: Práce s rodinou, rodiči a páry, jednotlivcem, dospívajícími dětmi v rámci rodinného systému

Jak pracuji:

 • V oblasti práce s rodinným systémem se zaměřuji na zlepšení vztahů mezi jednotlivými členy rodiny. Sezení probíhají společně s pokud možno všemi členy rodiny. Dále se věnuji práci s dětmi či dospívajícími
 • V párové terapii pracuji s manželskými páry/partnery s cílem zprostředkovat porozumění a překonat vztahové problémy
 • Formou Individuální terapie se zaměřuji na práci s jednotlivci, kteří procházejí obtížnými životními situacemi
 • Formou mediace se věnuji zejména oblasti rodičovských konfliktů, kdy je v rodině nezletilé dítě/děti. Jde především o zprostředkování dohody o péči či dohodu na výživném v souvislosti s rozvodem manželství či rozpadem partnerského vztahu

Vzdělání:

 • TU v Liberci, Pedagogická fakulta, obor sociální pedagogika
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, magisterský program Sociální politika a sociální práce
 • Výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, Psyché, Praha
 • Výcvik v systemické rodinné terapii, Institut rodinné terapie, Praha
 • Výcvik v mediaci
 • Krátkodobé výcviky a kurzy za měřené na lektorské dovednosti, management a vzdělávání

Mgr. Jitka Chalupníková

Sociální pracovník
Kontakt:
tel.: 603 283 743, e-mail: JitkaChalupnikova@gmail.com

Mgr. Jitka Chalupníková

Oblast: Poskytování základních informací o možnostech získání podpory a pomoci, zprostředkování odborné konzultace s pracovníky Centra psychologického poradenství, z.s.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, magisterský program Sociální politika a sociální práce.
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Vysoká škola v Hradci Králové, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program speciální pedagogiky.
  Sociálně výchovná péče o smyslově postižené