Centrum Psychologické Podpory, z.s.

cpp@poradna-vrchlabi.cz

Centrum psychologické podpory, z.s.
Vrchlabí, ul. Komenského 1248

Tel.: 603 283 743
Datová schránka: knsn94c

Číslo účtu: 3782861369/0800

Provozní doba
Pondělí 08:00-19:00
Úterý 08:00-12:00
Středa 08:00-19:00
Čtvrtek 08:00-16:00
Pátek 08:00-14:00

Kolegyně, která poskytovala psychologické poradenství pro ukrajinsky a rusky hovořící obyvatele ukončila v Centru Psychologické Podpory, z.s. svou činnost.
Centrum v současné době neposkytuje službu pro ukrajinsky a rusky hovořící obyvatele.

ŠKODA AUTO Nadační fond

Činnost Centra psychologické podpory, z.s., zaměřená na podporu osob z Ukrajiny, zasažených válečným konfliktem, je finančně podpořena

Grantovým programem pro podporu sociální oblasti:
REGION BEZ BARIÉR

 
město Vrchlabí

a městem Vrchlabí, z projektu MV ČR "Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve správním území ORP Vrchlabí v roce 2023"

 
 

Centrum psychologické podpory, z.s. poskytuje odborné sociální poradenství, které je určeno lidem v tíživé životní situaci nebo krizi. Jedná se zejména o problémy spojené s rozvodem manželů, výchovou dětí, osobní krizí apod.

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně, provoz poradny je financován dotacemi a dary. Cílovou skupinou jsou lidé od 3 let věku, kteří nemohou kvůli své sociální situaci využít jiných zpoplatněných služeb.

Kromě bezplatných sociálních služeb výjimečně provádíme fakultativní činnost pro klienty, kteří se nevejdou do cílové skupiny, nad rámec odborného sociálního poradenství.

Cena za tyto fakultativní služby: poradenství a terapie 700,-Kč za 50 min. přímé práce, 1000,-Kč za mediaci/ 60 min.

Služby jsou určeny jednotlivcům, dětem i dospělým, párům i celým rodinám.

Objednání konzultací je možné na čísle 603 283 743

 • osobně v úterý 8:00- 16:30
 • telefonicky v pondělí 8:00-16:00, úterý 8:00-16:00 nebo ve středu 8:00-16:00
team - centrum psychologické podpory

PhDr. Miroslav Novotný - statutární zástupce

Rodinný poradce, terapeut, zvládání krizových situací a traumat, vztahové problémy.
Kontakt:
tel.: 603 745 282, email: novotny.terapie@centrum.cz

Mgr. Miroslav Novotný

web: www.terapie-rozvojosobnosti.cz
IČ: 63182581, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

PORADENSTVÍ v oblasti osobnostního rozvoje, coaching, mediace

 • Osobnostní rozvoj: sebepoznání, psychohygiena, řešení problémů a konfliktů, zvládání krizových situací a traumat, pomoc v zátěžových situacích, rozvoj vlastního potencionálu, asertivita, komunikace, práce se sny, atd.
 • Řešení problémů mediací. Mediace je způsob, jak řešit konflikt mezi dvěma stranami s využitím třetí osoby, mediátora. Mediátor neposuzuje, kdo má pravdu, nemanipuluje ani s jednou stranou, nepomáhá v boji jednoho proti druhému, ale pomáhá zúčastněným osobám dojít ke společnému cíli, kterým je oboustranná dohoda. Taková dohoda, se kterou budou spokojeny obě dvě strany, kde není ani poraženého ani vítěze, ale dvou respektovaných stran.
 • Možnost vytváření kurzů pro školská zařízení a firmy.

Forma práce: individuální, párová a skupinová.
Ve své činnosti užívám zkušenosti a znalosti především z integrativní psychoterapie.

Vzdělání:

 • FFUK Praha, obor pedagogika, specializace: osobnostní a sociální výchova, diagnostika a poradenství, školská pedagogika, sociální pedagogika,
 • učitelství pedagogiky a psychologie
 • frekventant pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii, MUDr. Jan Kubánek
 • sociálně psychologický výcvik (IPIPAP Olomouc)
 • kurz existencionální analýzy a logoterapie
 • kurzy zaměřené na teambuilding, outdoor a další volnočasové aktivity
 • kurzy zaměřené na relaxační, meditační techniky a jógu, focusing, autogenní trénink

Konzultace: pondělí 13:00 – 17:00, čtvrtek 8:30 – 12:30

Cena:
1 000 Kč za hodinu poradenské činnosti

PhDr. Eva Březinová - psycholog, terapeut

Psycholog, rodinný poradce, terapeut, individuální psychologické konzultace s dětmi, dospívajícími či dospělými.
Členka České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz).

Kontakt: ebrezinova1@seznam.cz

PhDr. Eva Březinová

Oblast: práce s dětmi, dospívajícími i dospělými, s páry.

Zaměření:

 • Individuální psychologické konzultace s dětmi - nedirektivní terapie hrou, rozhovor
 • Individuální konzultace pro děti, pro dospívající a dospělé včetně konzultací k výchovným obtížím pro rodiče
 • Individuální konzultace pro ženy se zkušeností spontánního potratu
 • Práce s páry

Vzdělání:

 • College of Charleston, Jižní Karolína, USA – obor psychologie (Bc.), Univerzita Palackého, Olomouc - jednooborová psychologie
 • absolventka pětiletého výcvikového programu v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka dle C. Rogerse (PCA institut, Praha)
 • kurz telefonické krizové intervence (211 Counseling Hotline)
 • kurz telefonické krizové intervence (Linka bezpečí)
 • kurz Systemická práce s dětmi a s dospívajícími (Institut Hermés, Praha)
 • kurz Systemická práce s rodinou (Institut Hermés, Praha)
 • roční výcvik Nedirektivní terapie hrou (Sandra Pedevilla, Person Centre, Praha)
 • dlouhodobý kurz Teorie typů (Šárka Miková, Praha)
 • Sandplay (Alžběta Michalčíková, Brno)
 • 2023 - 2026 - aktuálně probíhající Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství, pořádající Institutem párové terapie - www.inpat.cz
 • 2023-2024 - aktuálně probíhající roční Kurz vývojové a vztahové terapie dětí a adolescentů (MUDr. P. Pöthe - Inpar)

Pracovní zkušenosti:

 • 2005: Linka bezpečí
 • 08/2009-08/2010: Centrum J.J.Pestalozziho - Krizové centrum
 • 09/2010 - 04/2020: Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov
 • 10/2013 – nyní: Centrum psychologické podpory, z.s.

Konzultace: středa 09:00 – 18:00, pátek 10:00 - 16:00

Mgr. Martin Kracík

Psychoterapeut, rodinný terapeut a poradce, mediátor, lektor
Kontakt:
tel.: 774 317 309, e-mail: martin.kp@seznam.cz

Mgr. Martin Kracík

Oblast: Práce s rodinou, rodiči a páry, jednotlivcem, dospívajícími dětmi v rámci rodinného systému

Jak pracuji:

 • V oblasti práce s rodinným systémem se zaměřuji na zlepšení vztahů mezi jednotlivými členy rodiny. Sezení probíhají společně s pokud možno všemi členy rodiny. Dále se věnuji práci s dětmi či dospívajícími
 • V párové terapii pracuji s manželskými páry/partnery s cílem zprostředkovat porozumění a překonat vztahové problémy
 • Formou Individuální terapie se zaměřuji na práci s jednotlivci, kteří procházejí obtížnými životními situacemi
 • Formou mediace se věnuji zejména oblasti rodičovských konfliktů, kdy je v rodině nezletilé dítě/děti. Jde především o zprostředkování dohody o péči či dohodu na výživném v souvislosti s rozvodem manželství či rozpadem partnerského vztahu

Vzdělání:

 • TU v Liberci, Pedagogická fakulta, obor sociální pedagogika
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, magisterský program Sociální politika a sociální práce
 • Výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, Psyché, Praha
 • Výcvik v systemické rodinné terapii, Institut rodinné terapie, Praha
 • Výcvik v mediaci
 • Krátkodobé výcviky a kurzy za měřené na lektorské dovednosti, management a vzdělávání

Mgr. Jitka Chalupníková

Terapeut, rodinný poradce, lektor
Kontakt:
e-mail: JitkaChalupnikova@gmail.com

Mgr. Jitka Chalupníková

Zaměření: Individuální a párové konzultace s dospělými a dospívajícími; psychosomatické potíže

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, magisterský program Sociální politika a sociální práce. zaměření na Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Vysoká škola v Hradci Králové, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program speciální pedagogiky. Sociálně výchovná péče o smyslově postižené, zaměření na smyslové vady (osoby se zrakovým a sluchovým handicapem)
 • Víceletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii (MUDr. Jan Kubánek)
 • Kurzy v internetové krizové intervenci a v oblasti duševních poruch
 • Výcviky v oblasti managementu pro sociální služby

Pracovní zkušenosti:

Přes 18 let praxe v sociálních službách s lidmi se zdravotním postižením, seniory, osoby s demencí a rodinami v obtížných životních situacích včetně sociální práce v jejich přirozeném prostředí; na pozici sociálního pracovníka i vedoucího služby v denním stacionáři, sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a rodinné poradně.

Mgr. Jana Mikásková

Sociální pracovnice, terapeut
Kontakt:
tel.: 603 283 743, e-mail: mikaskovajana@gmail.com

Mgr. Jana Mikásková

Oblast: Poskytování základních informací o možnostech získání podpory a pomoci, zprostředkování odborné konzultace s pracovníky Centra psychologické podpory, z.s. Práce s jednotlivci, se staršími dětmi a dospívajícími, s dospělými.

Jak pracuji: Pracuji v systému adlerovské (individuální) psychologie, která je velmi srozumitelná a intuitivní. Zaměřuje se na způsob zapojení člověka do společnosti, který je vedený potřebou začlenit se, přispívat, být užitečný a přijímaný. Jde o klíčovou potřebu pocitu sounáležitosti. To, jak se nám v životě daří naplňovat pocit sounáležitosti, se odráží v naší spokojenosti a vnímání vlastní hodnoty. Pracuji prostřednictvím rozhovoru a dalších psychologických technik - práce s ranou vzpomínkou, analýza rodinné konstelace, imaginace, relaxace, práce s tělem a další.

Vzdělání:

 • Vyšší odborná škola sociálně právní - Jahodovka, obor sociální pedagogika, zakončený absolutoriem.
 • Vysoká škola v Praze, Univerzita Jana Amose Komenského, bakalářský studijní program ve speciální pedagogice.
 • Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, navazující magisterský studijní program Veřejná správa a sociální politika.
 • Jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systému adlerovské (individuální) psychologie (Mansio v.o.s, Brno)
 • Krátkodobé kurzy zaměřené na práci s tělem v kontextu adlerovské psychologie, párové poradenství v rámci adlerovské psychologie, výcvik v motivačních rozhovorech.

Pracovní zkušenosti:

 • Aktuálně: Oblastní charita Dvůr Králové, vedoucí pracovník poboček Občanské poradny, sociální pracovník a terapeut

Olena Vandisheva - psycholožka pro ukrajinsky a rusky mluvící občany

Kontakt:
email: cpp@poradna-vrchlabi.cz
tel: +420 703 394 938

Olena Vandisheva

Zaměření: Pozitivní psychologie, budování pozitivních vztahů dítě-rodič a vztahů mezi dospělými

Vzdělání:

 • Kharkiv National University of Internal Affairs (2010) Psycholog.
 • Kharkiv National Pedagogical University pojmenovaná po GS Skovoroda (2015).

Pracovní zkušenosti:

 • Od roku 2010 jsem začala pracovat jako psycholožka především ve vzdělávacích institucích: školách a školkách.
 • V letech 2017-2019 - psycholog v Charkovské nadaci Charit, vlastní projekt "Skupina vzájemné pomoci".
 • V roce 2019 - psycholog na Škole umění, zkušenosti jako řečník v projektu pro děti se speciálními potřebami.
 • Od roku 2020 - psycholog v anglickojazyčném centru.

Mgr. Anna Krchňavá - terapeutka, sociální pracovnice

Kontakt:
email: krchnava.anna@gmail.com

Anna Krchňavá

Oblast: Práce s jednotlivci, se staršími dětmi a dospívajícími, s dospělými

Jak pracuji:: S klienty společně detailně zkoumáme možnosti a zdroje pro změnu, kterou by si přáli. Vycházím ze zkušenosti, že analýza příčin většinou neříká nic o tom, jak problém řešit. Společně s klienty objevujeme, co by mohlo pomoci právě jim v jejich konkrétní situaci. Usiluji o partnerskou spolupráci a tvořivost.

Vzdělání:

 • Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, magisterský program Sociální práce
 • Jsem frekventantkou víceletého psychoterapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení (Institut Dalet, Olomouc), aktuálně v posledním roce studia
 • Krátkodobé kurzy zaměřené na zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem, práci s rizikovou mládeží

Pracovní zkušenosti:

 • 10 let praxe na pozici sociální pracovník v práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálním vyloučením, pohybujícími se na hraně zákona. Zkušenost s individuálním i skupinovým způsobem práce, s prvky outdoorových aktivit. Čtyřletá zkušenost v poradenství a supervizi studentů sociální práce.

Ing. Tomáš Hawel - terapeut, kouč, facilitátor, lektor

Kontakt:
email: hawelto@centrum.cz

Tomáš Hawel

Zaměření: individuální, práce s rodiči a páry, skupinová práce, práce s dospívajícími, psychosomatické potíže a dlouhodobé fyzické symptomy.

Jak pracuji:: Ve své práci vycházím zejména z Procesově orientované psychologie. Tento psychosomatický směr je postaven na důvěře v to, že cokoliv se děje, tak má svůj smysl. Ten se snažíme při terapii odkrýt. Nepříjemné symptomy jsou důležité záchytné body, které mají v psychických a tělesných projevech význam a samy o sobě naznačují směr, kterým se vydat při hledání spokojenějšího prožívání, tak aby člověk mohl naplno žít život dle svých představ. Při práci s klientem vedu rozhovor, společně zkoumáme rušivé tělesné symptomy i pocity, sny, strachy a vztahové konflikty.

Vzdělání:

 • Diplomovaný výcvik v Procesově orientované psychologii, student II. Fáze výcviku (2019 – dosud)
 • Základní výcvik v Procesově orientované psychologii (2017-2019)
 • Výcvik v somatickém koučování (2018)
 • Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky, Prázdninová škola Lipnice (2017)
 • Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení (2022)
 • 8 týdenní výcvik v mindfulness (2014)
 • Mendelova univerzita, obor Lesní inženýrství (2010)

Pracovní zkušenosti:

 • 2018 – dosud: ředitel sociálních služeb
 • 2019 – dosud: koučovací a terapeutická praxe pod supervizí
 • 2016 – dosud: facilitace skupinový procesů (školy, neziskové organizace, firmy, komunity)
 • 2010 – dosud: lektor programů zaměřených na práci se stresem a emocemi pomocí přírodní terapie, týmovou spolupráci, řešení konfliktů, nenásilnou a respektující komunikaci, leadership, inovativní formy vzdělávání a zážitkovou pedagogiku.
 • 2010 - 2018: metodik a mentor programů pro pedagogy základních a středních škol

Konzultace: pátek 8:00 – 16:00